CÔNG TY TNHH MTV GOLD HEALTH

Một số sản phẩm nổi bật của sự hợp tác thành công giữa hai công ty

Sản xuất : CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI LINH

1.Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Não An Khang Q10

2. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Ich phế lợi quản

3. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe : Nano gold đề kháng

4. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Rock King

Hải Linh trao niềm tin vững, dựng uy tín vàng!