Tư vấn thủ tục đăng ký, công bố, chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm

Căn cứ theo cơ sở pháp lý của Bộ Y Tế về thủ tục công bố chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nguyên liệu dược phẩm và tư vấn, sản xuất gia công thực phẩm chức năng, Hải Linh sẵn sàng tư vấn đăng ký công bố chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm, cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm chức năng.

Với tiêu chí: Đúng quy định – Nhanh chóng – Chi phí thấp